Ylläpitosiivous pitää tilat jatkuvasti siisteinä

Ylläpitosiivous on yrityksille ja yksityisille tarjottava siivouspalvelu, jolla ylläpidetään sovittua siisteystasoa. Haluttu siisteystaso sovitaan aina asiakkaan kanssa erikseen. Siihen voivat vaikuttaa esimerkiksi tilan käyttötarkoitus, tilan käyttäjien määrä ja toimintatavat, tilan hygieniavaatimukset ja asiakkaan toiveet. GR-siivous on tuusulalainen yritys, joka toimii alueille Helsinki, Vantaa, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava ja Järvenpää. 

Sopimussiivous kannattaa

Siivouspalveluitamme kannattaa tilata sopimussiivouksena: sopimusasiakkaillemme palvelut sovitaan yksilöllisesti ja hinnat sen mukaan. Sopimussiivouksessa sovimme ylläpidettävästä siisteystasosta. Siisteystason mukaan sovitaan myös siivouskertojen määrä, joka voi vaihdella kerrasta viiteen kertaan viikossa. Myös harvemmin kuin kerran viikossa tehtävä sopimussiivous on mahdollista. Sopimussiivoukset räätälöidään asiakkaamme tarpeen mukaan, ja jokaiseen kohteeseen nimetään oma vakituinen siivoaja ja vastuuhenkilö.

Ylläpitosiivoukset parantavat imagoa ja viihtyvyyttä

Kun yrityksesi imago on sinulle tärkeää, älä unohda panostaa siisteyteen! Siisteydellä on kauaskantoisia merkityksiä. Siisti asiakasympäristö ei ole pelkästään imagotekijä, jolla luot asiakkaillesi luotettavan kuvan toiminnastasi: se on myös osa työntekijöidesi terveydestä huolehtimista. Työympäristöllä on merkitystä.

Ylläpitosiivoukset pitävät esimerkiksi toimiston tai liiketilan pölytason alhaisena. Näin vähentyvät huonosta hengitysilmasta johtuvat oireet ja työskentelystä tulee miellyttävämpää. Siivouksen sisällöstä sovimme asiakkaidemme kanssa aina yksilöllisesti, mutta yleensä ylläpitosiivous sisältää pintojen pyyhkimisen, imuroinnin, saniteettitilojen siivouksen ja muita perustoimenpiteitä. 

Porrassiivous taloyhtiöille

Perinteinen porrassiivous on eräs tärkeimmistä ja kysytyimmistä palveluistamme, jota Keski-Uudenmaan ja Pääkaupunkiseudun taloyhtiöt tilaavat meiltä säännöllisesti. Porrassiivoukseen sisältyy luonnollisesti kerrostalojen porraskäytävien ja yleisten tilojen puhtaudesta ja siisteydestä huolehtiminen. Siivouskertojen tiheys on mahdollista sopia erikseen, mutta esimerkiksi 2-3 kertaa viikossa suoritettava porrassiivous on jo omiaan vähentämään rappukäytävien epäsiisteyttä ja likaa. Porraskäytävien ohella siivoamme myös eteiset, tasanteet ynnä muut vastaavat taloyhtiöiden yhteiset tilat.

Ikkunoiden pesu

Myös ikkunoiden pesu kuuluu palveluvalikoimaamme olennaisena osana. Suoritamme ikkunoiden pesuja kaikissa kohteissa. Lisäksi tikasautoa ja nostimia vaativat työt onnistuvat kauttamme, sillä käytössämme on asianmukaista kalustoa, jonka avulla pääsemme pesemään ongelmitta korkeammallakin sijaitsevat ikkunat. Kaivattiinpa ikkunoiden pesua sitten yksityiseen kotitalouteen, taloyhtiöön tai liike- tai toimistotilaan, meidän osaamiseemme ja palvelumme korkeaan laatuun voit hyvillä mielin luottaa!

Tuusulalaiset siivoojat saavat tuloksia aikaan

Tuusulalaisen GR-siivouksen siivoojat ovat siivouspalvelualan ammattilaisia, jotka liikkuvat Helsingin, Vantaan, Nurmijärven, Tuusulan, Keravan ja Järvenpään alueella. Siivoojamme ovat motivoituneita asiantuntijoita, jotka hoitavat aina työnsä tarkasti ja asiakkaan luottamusta kunnioittaen. Etunamme on myös se, että sama siivooja vastaa samasta kohteesta muodostaen näin luottamuksellisen ja pitkäaikaisen asiakassuhteen. Olipa tarpeesi taloyhtiön tai toimitilan ylläpitosiivous tai muu siivouspalvelu, kysy meiltä tarjous!

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

GR-siivous Oy
Sulankuja 3
04300 TUUSULA
Y-tunnus: 14951894
Puh: +358 40 574 0231

GR-siivous Oy, y:1495189-4, (myöh. tekstissä ”yritys”) noudattaa tietosuoja-asetusta.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme suojaamaan henkilötietoja ja käsittelemään niitä asianmukaisesti ja vain siihen tarkoitukseen, mihin niitä joudumme toiminnan mahdollistamiseksi keräämään, listaamaan ja raportoimaan. Tämä koskee sekä työntekijöidemme että asiakkaittemme henkilötietoja. Sivustollamme esitettyihin työntekijöiden ja alihankkijoiden tietoihin olemme pyytäneet kultakin erikseen suostumuksen.

Merkitsemme asiakas- tai työnhakurekisteriimme vain ne yhteydenottolomakkeen kautta tulleet palvelukyselyt tai avoimet työpaikkahaut, joista syntyy asiakas- tai työsuhde tai jotka yhteydenottaja on erikseen pyytänyt säilyttämään. Hävitämme näistä yhteydenotoista toiminnan kannalta tarpeettoman aineiston.

Nettisivustomme on rakennettu Fonecta Oy:n alustalle, toimimme sivuston rekisterinpitäjänä.

Fonecta Oy:n Tietosuojalausekkeesta lainaus: ”Sivustolla on yhteydenottolomake. Käytämme tämän lomakkeen kautta jätettyjä yhteystietoja ensisijaisesti vastataksemme kyseisen käyttäjän jättämään yhteydenottopyyntöön. Yrityksellä on oikeus lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä, jos käyttäjä on yhteydenottopyynnön jättäessään antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan yrityksen asiakasrekisteriin, jonka teknisenä ylläpitäjänä toimii Fonecta Oy yrityksen lukuun. Yhteydenottolomakkeelle tallennetut tiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita yritys ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Yrityksellä on kuitenkin oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisille tai muulle viranomaiselle sekä rekisterin tekniselle ylläpitäjälle palvelun toimivuuden varmistamiseksi. Tiedot voidaan luovuttaa viranomaisille, jos on syytä epäillä, että yhteydenottolomakkeen kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Rekisterin tekninen ylläpitäjä saattaa palvelun toimivuuden varmistamiseksi päästä katsomaan yhteydenottolomakkeelle tallennettuja tietoja.

Tekninen ylläpitäjä käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen ja alihankkijoiden huolellinen valinta.

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä yrityksen asiakasrekisteriin tallennetut henkilötiedot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Käyttäjän pyynnöstä yritys oikaisee, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Ohjeet kielto-, korjaamis- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ovat yrityksen kotisivuilla olevassa rekisteriotteessa. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Täyttämällä yhteystietonsa lomakkeeseen ja lähettämällä sen yritykselle käyttäjä hyväksyy lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän tietosuojalausekkeen sisällön.”

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

GR-siivous Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Suosittele meitä:

Facebook